Երևան, Րաֆֆու 111, Հայաստան, 0034 +374 (10) 74 34 60

Հաշվապահական փաստաթղթերի ոչնացում

Հաշվապահական փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացումը պաշտպանում է Ձեր տվյալները խարդախների կամ մրցակիցների կողմից կիրառումից:
Շատ հաճախ անձնական տվյալների արտահոսքը կազմակերպության համար հանգեցնում է աղետալի հետևանքների: Պաշտպանեք Ձեր հաճախորդների և աշխատակիցների անհատական տվյալները ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան` օգտվելով OSG ծառայություններից:
Օգտվեք OSG փաստաթղթերի ոչնացման մի շարք ծառայություններից Ձեր տվյալների առավելագույն պաշտպանություն ապահովելու համար: OSG-ի ոչնացման ծառայությունները շատ ճկուն կարգավորվում են, Ձեզ համար հեշտ է օգտվել մեր` փաստաթղերի գաղտնի ոչնչացման ծառայություններից:
Բոլոր փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացման համար մենք առաջարկում ենք Ձեր գրասենյակներում տեղադրել ժամանակակից դիզայնով բեռնարկղեր: Այդ բեռնարկղերի մեջ է հարկավոր նետել օրվա բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք չեն փոխանցվել արխիվ:
Գաղտնի ոչնչացվող փաստաթղթերով լցված բեռնարկղերը մեր սուրհանդակները կփոխեն նորերով արդեն հաջորդ աշխատանքային օրը` ըստ i-Արխիվում Ձեր պատվերի կամ նախապես սահմանված գրաֆիկի:
Կրճատեք Ձեր արխիվի պահպանման ծախսերը: OSG-ն կիրականացնի Ձեր արխիվի փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորում, ինչի արդյունքում Դուք կիմանաք, թե որ փաստաթղթերն արդեն կարող եք ոչնացնել: Փաստաթղթերի ցանկացած ծավալ մենք արագ և անվերադարձ կոչնչացնենք: Մեր տեխնոլոգիաները Ձեզ համար ապահովում են լավագույն ժամկետներ և որակ:
Պատվիրեք փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացման ծառայություններ OSG-ում և վստահ եղեք, որ Ձեր տվյալները պաշտպանված են Ձեր բոլոր գրասենյակներում և հաճախորդների սպասարկման կենտրոններում:
Փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացումը խնայում է Ձեր ընկերության գումարները: Ձեզ այլև հարկավոր չեն գրասենյակային շրեդերներ, թղթային փաստաթղթերի պահպանման ծախսերն էականորեն կրճատված են, բացակայում են փաստաթղթերի սխալ ոչնչացման հետ կապված տուգանքները:
Թղթի թափոնը ուղարկվում է երկրորդային վերամշակման: Ոչնչացնելով փաստաթղթերն OSG-ի հետ` Դուք մասնակցում եք էկոլոգիայի պահպանման սոցիալական ծրագրերին:

Թղթային փաստաթղթերի ոչնչացում

Հաշվապահական փաստաթղերի վարումը յուրաքանչյուր ընկերության ամենակարևոր բիզնես գործընթացներից մեկն է: Ամեն օր հաշվապահական բաժին են մտնում ամենատարբեր տեսակի փաստաթղթեր: Սակայն հաշվապահության աշխատակիցների համար փաստաթղթերի պահպանման և ոչնչացման խնդիրները պրոֆիլային չեն: Հաշվապահական փաստաթղթերի արխիվի հետ աշխատանքն առանձին, դժվար խնդիր է: Դրա մասշտաբը պայմանավորված է ինչպես ստացվող փաստաթղթերի ծավալով, այնպես էլ օրենսդրության պահանջների հետ` կապված այն բանի հետ, թե երբ և ինչպես պետք է կատարվի հաշվապահական փաստաթղթերի ոչնչացումը:

Ժամկետն անցած հաշվապահական փաստաթղթերի ոչնացումը պահանջում է նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն:
Առանձին հաճախակի տրվող հարց է առաջնային փաստաթղթերի ոչնչացումը: Ընկերության կողմից իրականացվող ցանկացած օպերացիա ուղեկցվում է հաստատող փաստաթղթով, որը ծառայում է հաշվապահություն վարելիս նախնական հաշվառմանը: Հետևաբար, այդպիսի փաստաթղթերի ծավալը բավականին մեծ է և դրա ժամանակին ոչնչացման խախտումը հղի է քաոսի առաջացմամբ և հաշվապահական արխիվի ծանրաբեռնմամբ: Կարևոր է ժամանակին ոչնչացնել պահպանման ժամկետը անցած բոլոր առաջնային փաստաթղթերը:

Հաշվապահական փաստաթղթերի ոչ ժամանակին ոչնչացման վտանգը

Համաձայն ՀՀ օրենսդրության անհրաժեշտ առաջնային փաստաթղթերի՝ հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանների բացակայությունը, հանդիսանում է կոպիտ իրավախախտում:

Օրենսդրությամբ կարգավորված չեն այն առավելագույն ժամկետները,թե ինչքան պիտի այս կամ այն փաստաթուղթը պահպանվի: Սահմանվում են միայն պահպանման նվազագույն ժամկետները: Պահպանման ժամկետը լրացած փաստաթղթերի ոչնչացման վերջնական որոշումը կայացնում է ընկերության ղեկավարությունը: Եթե պահպանման ժամկետը լրացած հաշվապահական փաստաթուղթը կարող է դեռևս ծառայել ինչ-որ ֆինանսական օպերացիաների հաստատմանը, ապա դա հարմար է պահպանել i-Արխիվում: Այդ ձևով փաստաթուղթը երաշխավորված պաշտպանվում է և կարող է ցանկացած պահի հասանելի լինել աշխատանքի համար:

Հաշվապահական արխիվը ոչնչացնելիս աութսորսինգը բիզնեսի բոլոր ոլորտների կառուցվածքային ստորաբաժանումների փաստաթղթերի հետ աշխատանքի OSG կոմպլեքս ծրագրի մի մասն է:

Կարևոր է հիշել, որ հաշվապահական փաստաթղթերը և' թղթային ֆորմատով փաստաթղթերն են, և' փաստաթղթերի էլեկտրոնային բազան:

Էլեկտրոնային ֆորմատով տվյալների ոչնչացումը կատարվում է հատուկ միջոցների կիրառմամբ, ինչն ապահովում է տեղեկատվության կրիչներից տվյալների անվերադարձ ոչնչացում:

Հաշվապահական և հարկային փաստաթղթերը կարող են հանդիսանալ Անհատականտվյալների աղբյուր: Այդ դեպքում դրանց պահպանումն ու ոչնչացումը կարգավորվում է Անհատական տվյալների հետ աշխատանքի պահանջներին համապատասխան: Կադրերի փաստաթղթերի ոչնչացումը դժվար և բազմաստիճան գործընթաց է, որը պահանջում է կատարողի բարձր որակավորում:

Հաշվապահական փաստաթղթերը ոչնչացնելիս OSG հաճախորդների առավելությունները

  • Հաշվապահության աշխատակիցներն ազատված են փաստաթղթերի մշակման ոչ պրոֆիլային աշխատանքները կատարելուց
  • Բացառվում է գործող օրենսդրության խախտման ռիսկը, փաստաթղթերի սխալ ոչնչացումը
  • Փաստաթղթերի մշակման և ոչնչացման օպերատիվություն

Ինչպես են ոչնացվում հաշվապահական փաստաթղթերը

1.

Փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորում
Պատվիրեք OSG-ին Ձեր արխիվի փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորում: Փորձաքննության ընթացքում OSG արխիվավարները կնկարագրեն Ձեր փաստաթղթերը և դրանց պահպանման ժամկետները: Եթե Դուք այդ գործընթացը կատարում եք առաջին անգամ, ապա հավանաբար Ձեր գրասենյակում կան փաստաթղթեր, որոնց պահպանման ժամկետներն ավարտվել են և դրանք կարելի է գաղտնի ոչնչացնել: Փորձաքննությամբ արժեքավորման արդյունքում Ձեզ կտրամադրվի ոչնչացման առանձնացրած փաստաթղթերի ցուցակ, որոնք Դուք կարող եք գաղտնի ոչնչացնել կամ շարունակել պահպանել OSG Արխիվներում, եթե գտնում եք, որ այդ փաստաթղթերը կարող են Ձեզ պետք գալ:

2.

Փաստաթղթերի ոչնչացում
OSG-ի կենտրոններում փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացումը կատարվում է արդյունաբերական շրեդերներով` գաղտնիության երրորդ աստիճանով: Գաղտնիության երրորդ աստիճանը գաղտնի փաստաթղթերի ոչնչացման գաղտնիության աստիճանն է: Գաղտնիության չորրորդ և հինգերորդ աստիճանները գաղտնի և հույժ գաղտնի փաստաթղթերի համար է: OSG-ում Դուք կարող եք պատվիրել փաստաթղթերի ոչնչացման ցանկացած մակարդակ անկախ Ձեր կողմից ոչնչացվող փաստաթղթերի տեսակից: Ձեր ցանկությամբ մենք կարող ենք տեսանկարահանել փաստաթղթերի ոչնչացման գործընթացը կամ ապահովել Ձեր ներկայությունը OSG փաստաթղթերի ոչնչացման կենտրոններում Ձեր ընկերության փաստաթղթերը ոչնչացնելու ժամանակ:

3.

Ակտի տրամադրում
Փաստաթղթերը ոչնչացվում են գաղտնի և անվերադարձ: Որպեսզի ֆիսկալ մարմինների մոտ ապացուցվի փաստաթղթերի ոչնչացումը, Ձեր ընկերությունը պետք է ունենա փաստաթղթերի ոչնչացման ակտ` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Փաստաթղթերը ոչնչացնելուց հետո Ձեզ տրված OSG ակտում նշված են ամսաթիվը, փաստաթղթերի քանակը և, ըստ Ձեր ցանկության, ոչնչացվող փաստաթղթերի նկարագրությունը: Եթե փաստաթղթերը ոչնչացվում են OSG Արխիվներից, ապա նշվում են նաև արխիվային արկղերի շտրիխ կոդերը:

4.

Գրասենյակի ապահովում
Հաշվապահությունում, ղեկավարի աշխատասենյակում, ֆինանսական բաժանմունքում, ինչպես նաև տպիչների կողքին տեղադրեք փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացման բեռնարկղեր: Տպիչների վրա թողնված բոլոր թղթերը, ղեկավարության համաձայնությունը չստացած կամ լրացումներ պահանջող փաստաթղթերը հարկավոր է նետել փաստաթղթերի գաղտնի ոչնչացման բեռնարկղերի մեջ: Բեռնարկղերը կապարակնքված են, փաստաթղթերը բեռնարկղի մեջ քցվում են արկղի վրայի նեղ անցքից: Երբ բեռնարկղերը մոտ են լցվելուն, i-Արխիվում պատվիրեք դրանց փոխարինում: Մեր սուրհանդակները կտանեն լցված բեռնարկղերը գաղտնի ոչնացման և դրանց փոխարեն կդնեն նոր դատարկ բեռնարկղեր:

5.

Էկոմենեջմենթի հավաստագրի ստացում
Փաստաթղթերը գաղտնի ոչնչացնելով OSG-ում` Դուք մասնակցում եք էկոլոգիայի պաշտպանության ծրագրին: Վերամշակված նյութն ուղարկվում է երկրորդային վերամշակման: OSG-ում փաստաթղթերի ոչնչացումը Ձեզ համար հիանալի միջոց է սեփական լուման ունենալ բնության պահպանության գործում, ինչպես նաև հնարավորություն է հաճախորդներին և գործընկերներին պատմել այն մասին, որ Դուք հոգ եք տանում շրջակա միջավայրի մասին: OSG-ում ստացեք հավաստագիր այն մասին, որ Դուք ոչնչացնում եք փաստաթղթերը ISO 14000 էկոլոգիական մենջմենթի ստանդարտներին համապատասխան, տեղադրեք դրա էլեկտրոնային տարբերակը Ձեր կայքէջում, իսկ բնօրինակը` խորհրդակցության սենյակում կամ ընդունարանում:

6.

Փաստաթղթերի ոչնչացում Արխիվից
Փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորումից հետո այն փաստաթղթերը, որոնք ենթակա են հետագա պահպանման , փոխանցեք OSG արխիվներ`պահպանման: Մենք կպահպանենք Ձեր փաստաթղթերը պահպանման ողջ պարտադիր ժամանակահատվածի ընթացքում և նույնիսկ ավելի երկար, եթե Դուք գտնում եք, որ փաստաթղթերը կարող են Ձեզ ապագայում պետք գալ: Փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորման արդյունքների հիման վրա ճշտված ոչնացման ժամկետները ներբեռնվում են i-Արխիվ: i-Արխիվում Դուք կտեսնեք Ձեր փաստաթղթերի նկարագրությունը և ամեն տարի կկարողանաք պատվիրել փաստաթղթերի ոչնչացում, որոնց պահպանման ժամկետները մոտենում են ավարտին, ուղղակի պահպանման ժամկետի դաշտի վրա կիրառելով ֆիլտր: OSG-ի հետ փաստաթղթերը կառավարելը հեշտ է:
Կատարել հարցում հիմա

Հաշվապահական փաստաթղթերի ոչնացման օգտակար հղումներ

OSG-ի կայքը հնարավորություն է տալիս իր այցելուներին մանրամասն ուսումնասիրել փաստաթղթերի և տեղեկատվության կառավարման հարցերը: Օգտվեք հղումներից կամ այցելեք Ձեռնարկներ և ուղեցույցներ ենթաբաժինը:

Տեղեկացեք ավելին ընկերության մասին

Դիմեք OSG այսօր

Իրականացրեք Ձեր երազանքները: Դիմեք խորհրդատուներին. +374 10 743460

    Շնորհակալություն: Ձեր հաղորդագրությունը հաջությամբ ուղարկվել է: Մենք կպատասխանենք Ձեզ մոտակա ժամանակում:
    OSG Records Management +374 10 743460.